Yêu cầu đề xuất

Các Hiệp hội X quang của Bắc Texas cung cấp đầy đủ các dịch vụ X quang chuyên nghiệp cho các bệnh viện, trung tâm chẩn đoán hình ảnh, trung tâm ER chuyên biệt và các cơ sở thực hành của bác sĩ. Kể từ năm 1937, hoạt động của chúng tôi đã phát triển để trở thành một trong những nhóm X quang hàng đầu, bằng cách tập trung vào cam kết giải thích chất lượng cao, quay vòng báo cáo nhanh chóng và chăm sóc bệnh nhân đặc biệt.

Những nguyên tắc này đã mang lại cho Hiệp hội X quang vinh dự là một trong những bác sĩ X quang đáng tin cậy nhất trên toàn quốc.

Contact us today to find out more about partnering with Radiology Associates. Please take a few minutes to contact JP DeVincenzo – Director of Strategic Initiatives at 817-321-0316 or jpdevincenzo@radntx.com.

We look forward to working with you!

 

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung