Mạch máu & X quang can thiệp

Các liệu pháp xạ trị can thiệp và mạch máu đang cách mạng hóa việc chăm sóc bệnh nhân và chúng tôi đã quyết định tập trung và chú ý đến phần đó của công việc kinh doanh của mình.

Công bố Trung tâm Ngoại trú VIS mới

Chúng tôi đã mở một dãy phòng thủ thuật ngoại trú hiện đại nhất ở trung tâm của Khu Y tế Fort Worth

Tìm hiểu thêm

X quang can thiệp là gì?

Các thủ tục xâm lấn tối thiểu sử dụng hướng dẫn hình ảnh để chẩn đoán và điều trị bệnh

Địa điểm chúng tôi phục vụ

Vị trí VIS Texas

28 Địa điểm Bắc Texas có Dịch vụ X quang can thiệp

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung