thư viện Video

Các liên kết quan trọng

Radiologyinfo.org

Tìm hiểu thêm về các kỳ thi khác nhau bao gồm X quang và cách chuyên khoa này ảnh hưởng đến việc chăm sóc của bạn.

Thông tin về BRCA (BRCA1 & BRCA2)

Tìm hiểu thêm về phòng chống ung thư và di truyền của bệnh ung thư, đặc biệt là xung quanh gen BRCA và gen này có liên quan đến ung thư vú, buồng trứng và các bệnh ung thư khác.

Đánh giá nguy cơ ung thư vú

Công cụ Đánh giá Rủi ro Ung thư Vú là một công cụ tương tác được thiết kế bởi các nhà khoa học tại Viện Ung thư Quốc gia (NCI) và Dự án Ruột và Vú bổ trợ Phẫu thuật Quốc gia (NSABP) để ước tính nguy cơ phát triển ung thư vú xâm lấn của phụ nữ.

Nhật ký hình ảnh có thể tải xuống

Bác sĩ X quang là gì?

Tự hỏi chính xác bác sĩ X quang là gì hoặc làm gì? Hoặc làm thế nào về cách tìm bác sĩ X quang giỏi nhất?

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung