tạp chí bình chọn-tốt nhất-bác sĩ-in-dallas-d-

Hàng năm, Tạp chí D thực hiện một cuộc khảo sát để xem bác sĩ nào trong cộng đồng y tế Dallas phân biệt mình nhất với các đồng nghiệp của họ.

Các Hiệp hội X quang của Bắc Texas mời bạn tham gia chúc mừng Noah Appel, MD, Scott Bundy, MD, Evan Cohn, MD, Richard Coker, MD, William Dittman, MDClint Hamilton, MDIslam Shahin, MD vinh dự được xướng tên trong số “Bác sĩ giỏi nhất” trong lĩnh vực X quang.

Thực hành của chúng tôi tự hào có những bác sĩ luôn nỗ lực xây dựng các mối quan hệ và nỗ lực nâng cao chất lượng chăm sóc cho the bệnh nhân mà họ phục vụ.

Ngày đăng: 4 tháng 11, 2016

 

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung