Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Oklahoma, Thành phố Oklahoma, OK
Tốt nghiệp: 1982

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Oklahoma
Năm cư trú: 1983-1987
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Oklahoma
Năm nghiên cứu sinh: 1988
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu & X quang can thiệp

Được cấp phép trong: TX & OK

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung