X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Scott Bundy, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trường Y Đại học Creighton, Omaha, NE (1996)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, University of Texas Southwestern Medical Center/Parkland Memorial Hospital, Dallas, TX (1996-2000)
Tình bằng hữu: X-quang thần kinh Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas ở Dallas, TX (2001)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Scott Bundy
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt