Tạp chí Radiology Insights Bìa số 3

Thu / Đông 2018

Xạ trị can thiệp: Một phương pháp thay thế xâm lấn tối thiểu cho phẫu thuật.

Tin tức:

Phòng khám X quang can thiệp & mạch máu mới của chúng tôi khai trương.

Luật mới của Texas quy định phạm vi bảo hiểm cho chụp nhũ ảnh 3D.

Thực hành nổi bật:

Một phương pháp điều trị mới cho hội chứng tắc nghẽn vùng chậu.

Đọc vấn đề này

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung