Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Texas A&M Trường Đại học Y - Temple, TX
Tốt nghiệp: 2015

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm cư trú: 2016-2020
Tiêu điểm về dư lượng: Chẩn đoán & X quang can thiệp

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 2021
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán & X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung