Dr. Sridhar Pudu

Medical Degree: Bachelor of Medicine
School: Gandhi Medical College - Hyderabad AP, India
Tốt nghiệp: 1994

Residency: William Beaumont Hospital - Royal Oak, MI
Residency Years: 2002
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Emory - Atlanta, GA
Năm học bổng: 2003
Fellowship Sub-specialty: Abdominal Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung