Dr. Jacquelyn Smith

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: The University of North Texas Health Science Center - Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2011

Residency: The University of Texas Health Sciences Center - Houston, TX
Residency Years: 2016
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Children's Hospital Colorado - Aurora, CO
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh nhi khoa

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung