Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Chi nhánh Y tế Đại học Texas tại Galveston, TX
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: Đại học New Mexico, Albuquerque, NM
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Đại học Pittsburgh, Pittsburgh, PA
Năm học bổng: 2000
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung