X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Scott Smith, LÀM

Bằng cấp y tế: Bác sĩ chuyên khoa xương khớp, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas tại Fort Worth, TX (2008)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, University of Texas Health Science Center at San Antonio, TX (2009-2013)
Tình bằng hữu: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas về X quang can thiệp tại San Antonio, TX (2014)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Scott Smith
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt