X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Rakesh Ahuja, MD

Bằng cấp y tế: Cử nhân Y khoa và Cử nhân Phẫu thuật, Trung tâm Nghiên cứu và Cao đẳng Y tế KJ Somaiya - Sion, Mumbai, Ấn Độ (2008)
Nơi cư trú: Integrated Vascular & Interventional Radiology Program, Albert Einstein Medical Center - Philadelphia, PA (2021)
Tình bằng hữu: Khoa X quang can thiệp và mạch máu nhi Bệnh viện Nhi Boston, Trường Y Harvard - Boston, MA (2022)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Rakesh Ahuja
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt