X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Trục chính Preston, MD

Bằng cấp y tế: Dược sĩ, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - Houston, TX (2013)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology , Texas A&M Health Science Center, Baylor Scott and White - Temple, TX (2014-2018)
Tình bằng hữu: Hình ảnh Cơ xương khớp Đại học Alabama - Birmingham, AL (2018)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Trục chính Preston
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt