Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas tại Houston
Tốt nghiệp: 2014

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm cư trú: 2015-2019
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas, TX
Năm học bổng: 2020
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung