X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Justin Becker, LÀM

Bằng cấp y tế: Bác sĩ chuyên khoa xương khớp, Đại học Y khoa Nắn xương DeBusk - Harrogate, TN (2012)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, Oklahoma State University Medical Center - Tulsa, OK (2013-2017)
Tình bằng hữu: X quang Cơ xương khớp Trung tâm Ung thư MD Anderson của Đại học Texas - Houston, TX (2017)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Justin Becker
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt