X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Haq Wajid, DO

Bằng cấp y tế: Bác sĩ chuyên khoa xương khớp, Đại học Trung Tây-Cao đẳng Y học nắn xương Chicago - Downers Grove, IL (2012)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, Cleveland Clinic Foundation - Cleveland, OH (2013-2017)
Tình bằng hữu: Tổ chức Chẩn đoán Hình ảnh Cơ xương khớp Cleveland - Cleveland, OH (2018)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Haq Wajid
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt