X quang TylerChuyên gia mạch máu & can thiệp

Xem tất cả địa điểm >
816 W Cannon St
Fort Worth, TX 76104
817.321.0499

Ashley Simonak, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ xương khớp, Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Bắc Texas - Fort Worth, TX (2009)
Nơi cư trú: Diagnostic Radiology, Medical University of South Carolina - Charleston, SC (2014)
Tình bằng hữu: Đại học Y khoa Hình ảnh Vú của Nam Carolina - Charleston, SC (2015)
Hội đồng chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ
White Cutout
Ashley Simonak
Bóng hình tròn

What Exactly is a Radiologist?

We are doctors trained in diagnosing and treating diseases and injuries.

Member of

Strategic Radiology Stacked

Tiếng Việt