Tiến sĩ Schilsky

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Nam Illinois, Springfield, IL
Tốt nghiệp: 2002

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 2002-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2007-2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh Cộng hưởng Từ

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Tiếng Việt
Chuyển đến phần nội dung