Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
Trường học: Đại học Y Texas A&M
Tốt nghiệp: 2013

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas
Năm cư trú: 2014-2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế UT Southwestern - Dallas
Năm học bổng: 2019
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung