Vào thứ Năm, ngày 19 tháng 10, từ 6-7: 30 chiều, tham gia Kelly Roberts, MD của chính Hiệp hội X quang, cùng với Tiến sĩ. Kory Jones và Revanthi Angitapalli để thảo luận về sức khỏe vú nói chung và lợi ích cứu sống của việc kiểm tra nhũ ảnh. Buổi hội thảo tập trung vào bệnh nhân MIỄN PHÍ này được thiết kế để khuyến khích phụ nữ “tự tay chăm sóc sức khỏe bộ ngực”.

Truy cập Facebook.com/USMDHealthSystem để trả lời cho sự kiện MIỄN PHÍ này.

vú-sức khỏe-hội thảo-usmd-01

Ngày đăng: 06/10/2016

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung