Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y khoa Duke, Durham, NC
Tốt nghiệp: 2000

Nơi cư trú: Đại học California, Los Angeles, CA
Năm cư trú: 2001-2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung