Dr. William Sory

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Graduated: 1979

Residency: University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Residency Years: 1982
Residency Focus: Body Imaging

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Fellowship Years: 1984
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung