Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Đại học Y khoa Washington, St. Louis, MO
Tốt nghiệp: 1983

Nơi cư trú: Trung tâm Y học Hải quân - San Diego, CA (Tiết niệu) & Viện X quang Mallinckrodt, St. Louis, MO (X quang chẩn đoán)
Năm cư trú: 1985-1987 & 1988-1992
Nội dung tập trung: Tiết niệu & X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung