Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas, San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1995

Nơi cư trú: Đại học Arkansas cho Khoa học Y tế, Little Rock, AR
Năm cư trú: 1995-1999
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép trong: TX & AR

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung