Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Công nghệ Texas, Lubbock, TX
Tốt nghiệp: 2002

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm cư trú: 2003-2007
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Năm học bổng: 2008
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung