Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Oklahoma
Tốt nghiệp: 1982

Nơi cư trú: Đại học Missouri tại Columbia, MO
Năm cư trú: 1984-1988
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện John Hopkins
Năm học bổng: 1988-1990
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung