Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y khoa Bang Louisiana, Shreveport, LA
Tốt nghiệp: 1974

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Colorado
Năm cư trú: 1977-1980
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX & LA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung