Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: The University of Texas Health Science Center - San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1994

Residency: The University of Texas Health Science Center - San Antonio, TX
Residency Years: 1998
Residency Focus: Interventional Radiology

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung