Bằng cấp y tế: Bác sĩ Y khoa nắn xương
Trường học: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UNT - Fort Worth, TX
Tốt nghiệp: 2015

Nơi cư trú: Bệnh viện Beaumont, Đại học Bang Michigan - Farmington Hills, MI
Năm cư trú: 2016-220
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt - Nashville, TN
Năm học bổng: 2021
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung