Dr. Valeria Makeeva

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Alabama tại Birmingham - Birmingham, AL
Graduated: 2017

Residency: Emory University Hospitals - Atlanta, GA
Residency Years: 2022
Residency Focus: Diagnostic Radiology, Integrated Imaging Informatics Track

Fellowship: University of Alabama at Birmingham Health System - Birmingham, AL
Fellowship Years: 2023
Fellowship Sub-specialty: Informatics

Fellowship: University of Alabama at Birmingham Health System - Birmingham, AL
Fellowship Years: 2023
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung