Dr. Uday Kanamalla

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Bangalore Medical College - Bengaluru, India
Tốt nghiệp: 1992

Residency: Temple University Hospital - Philadelphia, PA
Residency Years: 1999
Residency Focus: Nuclear Medicine

Fellowship: Temple University Hospital - Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2002
Fellowship Sub-specialty: Neurointerventional Radiology

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm học bổng: 1999
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung