Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Oklahoma, Thành phố Oklahoma, OK
Tốt nghiệp: 2000

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Integris Baptist, Oklahoma, OK
Năm cư trú: 2001-2005
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Pittsburgh, Pittsburgh, PA
Năm học bổng: 2006
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung