Dr. Shelby Fierke

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 2006

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm cư trú: 2007-2011
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện nhi Cincinnati, OH
Năm học bổng: 2012
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX & OH

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung