Timothy Leihgeber, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 1986

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm cư trú: 1986-1990
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Khoa học Y tế Đại học Texas - San Antonio, TX
Năm học bổng: 1991
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung