Thomas McGee, MD

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Bệnh viện Scott và White Memorial - Temple, TX
Năm cư trú: 1996-2000
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung