Dr. Thomas Cornell

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Tulane University School of Medicine - New Orleans, LA
Tốt nghiệp: 1977

Residency: University of Arkansas for Medical Sciences - Little Rock, AR
Residency Years: 1981
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Texas Southwestern Medical School - Dallas, TX
Năm nghiên cứu sinh: 1982
Fellowship Sub-specialty: Neuroradiology, Body CT, and Ultrasound

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung