Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Texas tại San Antonio, TX
Tốt nghiệp: 2009

Nơi cư trú: Trung tâm Khoa học Sức khỏe UT - San Antonio, TX
Năm cư trú: 2010-2014
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2016
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp nhi khoa

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Baylor, Dallas, TX
Năm học bổng: 2017
Học bổng Chuyên ngành phụ: Mạch máu và X quang can thiệp

Học bổng: Bệnh viện Nhi đồng Philadelphia, Philadelphia, PA
Năm học bổng: 2015
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang chẩn đoán nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Thêm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện bổ sung (CAQ):
• X quang Nhi khoa CAQ - 2019
• X quang can thiệp CAQ - 2019

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung