Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Madras, Ấn Độ
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Đại học Cambridge, East of England Deanery, Cambridge
Năm cư trú: 2004-2009
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trường Y Đại học Johns Hopkins
Năm học bổng: 2010-2012
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh nhi khoa

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung