Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Case Western Reserve, Cleveland, OH
Tốt nghiệp: 1984

Nơi cư trú: Bệnh viện Hải quân Bethesda, Bethesda, MD
Năm cư trú: 1986-1990
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung