Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Ponce School of Medicine, Ponce, PR
Tốt nghiệp: 2008

Nơi cư trú: Bệnh viện Mount Auburn, Cambridge, MA
Năm cư trú: 2009-2013
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Boston, MA
Năm học bổng: 2014
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang Nhi khoa

Được cấp phép tại: TX & MA

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung