Dr. Steven Schultz

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Texas Southwestern Medical School tại Dallas, TX
Tốt nghiệp: 1984

Nơi cư trú: Bệnh viện Parkland Memorial / Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm cư trú: 1984-1988
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Bệnh viện Parkland Memorial / Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas, Dallas, TX
Năm học bổng: 1989
Học bổng Chuyên ngành phụ: MRI

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Hơn:

  • Nghiên cứu sinh của trường Cao đẳng X quang Hoa Kỳ
VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung