Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Harvard, Boston, MA
Tốt nghiệp: 2001

Nơi cư trú: Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School, Boston, MA
Năm cư trú: 2002-2006
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Beth Israel Deaconess Medical Center / Harvard Medical School, Boston, MA
Năm học bổng: 2007
Học bổng Chuyên ngành phụ: Chẩn đoán hình ảnh bụng

Được cấp phép tại: TX

Giáo dục khác: Đại học Texas tại Austin, TX - MS về Kỹ thuật Điện (1992)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung