Dr. Chaudry

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Ross University School of Medicine, Dominica - Miramar, FL
Tốt nghiệp: 2013

Residency: University of South Alabama Medical Center - Mobile, AL
Residency Years: 2018
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Alabama at Birmingham - Birmingham, AL
Năm học bổng: 2018
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang can thiệp

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung