Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: East Tennessee State University College of Medicine, Nashville, TN
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Nashville, TN
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Nashville, TN
Năm học bổng: 2005
Học bổng Chuyên ngành phụ: Hình ảnh cơ thể

Được cấp phép tại: TX & TN

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung