Dr. Serena Jen

Bằng cấp y tế: Tiến sĩ Y khoa
School: Medical College of Georgia Augusta University - Augusta, GA
Graduated: 2018

Residency: University of Texas Health Sciences Center in San Antonio - San Antonio, TX
Residency Years: 2022
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: George Washington University - Washington, DC
Fellowship Years: 2023
Fellowship Sub-specialty: Breast Imaging and Intervention

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung