Dr. Scott Lin

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: New York University School of Medicine - New York City, NY
Tốt nghiệp: 1997

Residency: Beth Israel Deaconess Medical Center - Boston, MA
Residency Years: 2002
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: University of Washington School of Medicine - Seattle, WA
Năm học bổng: 2003
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung