Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Đại học Y khoa Texas, Houston TX
Tốt nghiệp: 1999

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas / Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, TX
Năm cư trú: 2000-2004
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: N / A
Năm học bổng: N / A
Học bổng Chuyên ngành phụ: Không áp dụng

Được cấp phép tại: TX

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung