Tiến sĩ Bundy

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
Trường học: Trường Y Đại học Creighton, Omaha, NE
Tốt nghiệp: 1996

Nơi cư trú: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas / Bệnh viện Parkland Memorial, Dallas, TX
Năm cư trú: 1996-2000
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Học bổng: Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas tại Dallas, TX
Năm học bổng: 2001
Học bổng Chuyên ngành phụ: Thần kinh học

Được cấp phép tại: TX

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung