Dr. Samir Chhaya

Bằng cấp y tế: Bác sĩ y khoa
School: Guy's Hospital Medical School, University of London, UK
Tốt nghiệp: 1992

Residency: University College Hospital, University of London, UK
Residency Years: 2003
Tiêu điểm dư lượng: X quang chẩn đoán

Fellowship: Mt. Sinai Hospital, University of Toronto, Canada
Năm học bổng: 2004
Học bổng Chuyên ngành phụ: X quang cơ xương khớp

Hội đồng được chứng nhận: Hội đồng X quang Hoa Kỳ

Other Education: Fellow of the Royal College of Surgeons, London, UK (1997)

VI
Powered by TranslatePress
Chuyển đến phần nội dung